Nove stranice Hrvatskog društva za hitnu medicinu nalaze se na adresi:

www.hdhm.com.hr